Δημοσιογραφικός Όμιλος Εκπαιδευτηρίων Πάνου

Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2019

Η Δράση ξαναρχίζει...

Στο πλαίσιο του δημοσιογραφικού ομίλου των Εκπαιδευτηρίων Πάνου, συστάθηκε μια νέα ομάδα συντακτών που απαρτίζεται από μαθητές της Α` και Β` γυμνασίου. Ο σκοπός είναι η ανανέωση του blog αλλά και η διαρκής ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η συντακτική ομάδα συναντάται κάθε Τετάρτη στοχεύοντας στην διαρκή ενημέρωσή σας σχετικά με διάφορους τομείς.