Δημοσιογραφικός Όμιλος Εκπαιδευτηρίων Πάνου

Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2019

Επίσκεψη του σχολείου στο ίδρυμα Ευγενίδου


Την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου 2019 το Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου επισκέφθηκε  το ίδρυμα Ευγενίδου στην Αθήνα και παρακολούθησε πειράματα φυσικής και χημείας στο πλαίσιο του προγράμματος “Εκρηκτική επιστήμη” στην αίθουσα “Επιστήμης και Τεχνολογίας” του ιδρύματος.Η κύρια θεματολογία των εντυπωσιακών πειραμάτων είχε σχέση με διαφόρων ειδών εκρήξεις, και συγκεκριμένα με τις φυσικές και χημικές εκρήξεις.Παρακάτω ακολουθεί μικρή περιγραφή μαθητών καθώς και οι εντυπώσεις τους σχετικά με τα εκθέματα.

Μέσα από αυτήν την ευχάριστη και πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία πειραματιστήκαμε με διάφορα χημικά στοιχεία, κατανοήσαμε καλύτερα έννοιες όπως η πίεση και η βαρύτητα, καθώς και αντιληφθήκαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τον μηχανισμό των εκρήξεων.Έπειτα, παρακολουθήσαμε εκθέματα πειραμάτων, σχετικά με τη φυσική, τα μαθηματικά και τη βιολογία, των οποίων το περιεχόμενο είχε σχέση με τον ηλεκτρισμό, τους μαγνήτες, τα ηχητικά κύματα και τις διάφορες μορφές ενέργειας.

Τα εκθέματα ήταν πολύ ενδιαφέροντα, καθώς για την εκτέλεσή τους απαιτούνταν η επιστράτευση της λογικής και της σκέψης. Επιπρόσθετα, τα πειράματα διέθεταν και διδακτικό σκοπό, αφού το κάθε πείραμα συνέβαλε στην δημιουργία ενός συμπεράσματος σχετικά με τους νόμους των θετικών  επιστημών.