εφηβική ΑΝΕΜΗΗ σχολική εφημερίδα μας «εφηβική ΑΝΕΜΗ» φιλοδοξεί ν’ αποτελεί άλλο ένα ουσιαστικό βήμα της προσπάθειας των PanJournalists  για να εκφράσουμε στο πλαίσιο της σχολικής ζωής ελεύθερα τις απόψεις μας, γύρω από πολλά θέματα που μας απασχολούν. 


Η κοινωνία, η επιστήμη, η υγεία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός είναι μερικά από τα θεματικά πεδία των ενδιαφερόντων της σχολικής μας εφημερίδας, δηλαδή η ίδια η ζωή! 


Επιλέγουμε να μην είμαστε απλοί παρατηρητές της ζωής, αλλά υιοθετώντας κριτική στάση παρουσιάζουμε στην εφημερίδα μας θέσεις, έρευνες, γνώμες, ερμηνείες και ειδήσεις που αναδεικνύουν την δική μας ματιά στο κόσμο και στο περιβάλλον μας.

Εφηβική ΑΝΕΜΗ - 3ο φύλλο 26/02/14

Εφηβική ΑΝΕΜΗ - 2ο φύλλο 13/05/13


PanJournalists - 1ο φύλλο 14/01/13